משפט מסחרי

ליווי שוטף:

למשרד יש ניסיון רב בכל רבדי המשפט המסחרי, לרבות בליווי תאגידים בפעילותם היומיומית השוטפת ובסוגיות שונות של המשפט המסחרי. בתחום זה, מספק המשרד קשת רחבה של שירותים משפטיים הנותנים מענה לכל היבטי הפעילות של התאגידים, ובכלל זה - שירותים משפטיים שוטפים, טיפול בהסכמים מסחריים לרבות הסכמי שיתופי פעולה (JV), ספקים, קבלנות, מכרזים, שכירות, הסכמי תיווך ועוד, וכן מתן חוות דעת משפטיות וייעוץ בנוגע להיבטים ספציפיים בפעילות התאגיד.

דיני תאגידים:

בשל חשיבות החיים השוטפים של התאגידים במשק הישראלי, הפירמה שמה דגש מיוחד על תחום זה ועל הצרכים והמטרות העסקיות של התאגידים הישראלים, פרטיים כציבוריים. המשרד מטפל בתחום דינאמי, ועתיר רגולציה זה הדורש התמחות ייחודית, ומלווה את לקוחותיו לאורך כל מעגל החיים של התאגיד, החל משלבי ההתאגדות וההקמה, המשך בליווי בפעילותו השוטפת וכלה בפירוקו; בתוך כך, מטפל המשרד בספקטרום רחב של נושאים, לרבות הסכמי התאגדות, הסכמי שותפות, הסדרים בין או עם בעלי מניות, הסכמי השקעה, הסדרי תגמול ואופציות, פירוקים, כינוסים, מזכירות חברה ועוד.