שוק ההון ודיני ניירות ערך

המשרד מתמחה במכלול ההיבטים המרכזיים בשוק ההון, תחום סבוך, רגיש ועתיר רגולציה המשתנה ומתעדכנת ללא הרף, ואשר יש בהם לתת מענה לכלל הצרכים של התאגיד הציבורי, לרבות: (א) בפעילות השוטפת של החברה הציבורית, ובין היתר, דו"חות מיידים, דו"חות תקופתיים, טיפול בכל הנוגע לרגולציה, ניהול מגעים למול הרשויות, הגשת פרה-רולינגים, חוות דעת וכו', ותוך התמחות וניסיון מיוחדים בתחום "עסקאות בעלי עניין"; (ב) בהנפקות, תשקיפים, מתארים וכו'; ו-(ג) במיזוגים ורכישות (M&A) של חברות ציבוריות, לרבות הצעות רכש, הצעות פרטיות וכו'.

למשרד יש מיומנות, ידע וניסיון רב בתחום זה על כלל מרכיביו העיקריים, וזאת בין היתר בזכות מעורבותו של עו"ד גיא נאמן בליווי תאגידים וטיפול בתיקים מהמרכזיים בישראל בשנים האחרונות.