ליטיגציה מסחרית

למשרד יש ניסיון רב בייצוג לקוחות בסכסוכים תאגידיים מורכבים, בכל הערכאות והגופים השיפוטיים והמעיין שיפוטיים. הניסיון המצטבר והידע של שותפי המשרד מאפשר לפירמה לייצג בהצלחה לקוחות בתביעות משפטיות במגוון נושאים תאגידיים, וכן למצוא פתרונות יצירתיים אשר מתאימים לצרכים ולמטרות העסקיות של הלקוחות.

כמו-כן, למשרד יש התמחות ייחודית בתחום הליטיגציה התאגידית והכלכלית, ובכלל זה, סכסוכים בין בעלי מניות או בין בעלי מניות לחברה, תביעות נגזרות, בקשות להסדר או פשרה, פירוקים וכיו"ב.