Leading Advisor 100

המגזין הכלכלי הבינלאומי Monthly Finance בחר בעו"ד גיא נאמן כעו"ד ישראלי מוביל בתחום שוק ההון לשנת 2012. הבחירה התבצעה במסגרת גיליוןLeading Advisor של המגזין, המסכם את שנת 2012 וסוקר גופים מובילים בתחומים שונים לרבות עו"ד, רו"ח, יועצים פיננסיים ועוד.