2014 Intercontinental Finance Magazine

המגזין הבריטי הבינלאומי Intercontinental Finance המסקר ועוסק בנושאי משפט וכלכלה, נותן דגש מיוחד על תחום הבנקאות והפיננסים. המגזין רב התפוצה בחר בפירמת N|T|K & CO. במספר דירוגים בינלאומיים ודרגה את פירמת N|T|K & CO. במסגרת Global Awards לשנת 2014 כאחד מהמשרדים הבולטים בישראל בתחום שוק ההון לשנת 2014 : "Best Capital Markets Law Firm of the year 2014 - Israel"