BDI 2014

BDI - חברת המידע העסקי BDI המדרגת משרדי עו"ד ישראלים מובילים, במסגרת דירוג BDI-Code היוקרתי לשנת 2014 -- הכלילה את הפירמה בקטגוריה היוקרתית של "משרדי הבוטיק המובילים" -- וכן דירגה את הפירמה כמובילה ב-2 תחומים (תחומי הליבה של הפירמה):                                                                                                                                                   תחום 'המיזוגים והרכישות' (M&A);
                                                                  תחום שוק ההון;