Annual Awards 2013

DealMakers Monthly - המגזין הפיננסי הבינלאומי DealMakers Monthly, מגזין מוביל המוקדש רובו ככולו לתחום ה-M&A, קרנות והשקעות וכן עסקאות בינלאומיות, דירג את הפירמה, במסגרת ה-  Annual Awards כפירמה מובילה בישראל לרבות בתחום שוק ההון לשנת 2013, וכן הכתיר את הפירמה כ-"Israeli Capital Markets Law Firm of the Year":