Worldwide Financial Advisor

במסגרת תחרות ה- 2014  Golden Adviso Awards של המגזין הפיננסי המוביל  Worldwide Financial Advisor הנערכת מידי שנה ובודקת משרדי עורכי דין מכל העולם, נבחרה הפירמה כמשרד עורכי הדין המוביל בתחום שוק ההון לשנת 2014