BDI 2015

BDI - דירוג עוה"ד ה-"BDI-CODE" היוקרתי בישראל, פרסם את הדירוג והתחקיר לשנת 2015 של משרדי עוה"ד המובילים בישראל, ודירג את הפירמה בקטגוריה היוקרתית של 'משרדי בוטיק מובילים בולטים' ביחס ל-2 תחומי הליבה שלה : (1) תחום שוק ההון; (2) תחום 'המיזוגים והרכישות' (M&A):