Lawyers World Global Awards 2013

המגזין הבריטי העוסק בתחום המשפט המסחרי "Lawyers World" בחר בפירמת N|T|K & CO. כמשרד עורכי הדין הבולט בישראל בתחום שוק ההון לשנת 2013, ואף ציין את הפרקטיקה הנרחבת של הפירמה.