חדשות

 • 12.03.2012 - מורשי חתימה

  חובת צירוף חתימת מורשה חתימה על דיווחי תאגיד מדווח

   
   
 • - פירמת .N|T|K & CO השלימה טיפול בגיוס של 230 מיליון ש"ח:

  פירמת .N|T|K & CO, בהובלת עו"ד גיא נאמן וצוות ניירות הערך של המשרד, השלימה בהצלחה טיפול לחברת אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ("החברה") בהנפקת אג"ח (סדרה ב') חדשה צמודת מדד בהיקף של 230 מיליון ש"ח. בשלב הציבורי שהתקיים ביו…

   
   
 • 7/2012 - אתר האינטרנט של .N|T|K & CO

  אתר האינטרנט וה-Facebook של .N|T|K & CO הושק לניסיון ותקופת הרצה (ה-Linkedin של הפירמה יושק גם הוא בעת הקרובה).

   
   
 • 2/3.2012 - פירמת .N|T|K & CO השלימה טיפול בגיוס בסכום מצטבר של כ-50 מיליון ש"ח

  פירמת .N|T|K & CO, בהובלת עו"ד גיא נאמן וצוות המשרד, השלימה בפברואר-מרץ 2012 טיפול בגיוס בסכום מצטבר של כ-50 מיליון ש"ח לחברה ציבורית הנכללת במדד ת"א נדל"ן 15 על דרך של הנפקת אגרות חוב.

   
   
 • 24.5.2012 - פירמת .N|T|K & CO השלימה טיפול בתשקיף מדף מיום 24 במאי 2012

  פירמת .N|T|K & CO, בהובלת עו"ד גיא נאמן וצוות המשרד, השלימה טיפול בתשקיף מדף מיום 24 במאי 2012 של חברה ציבורית מובילה הנכללת במדד ת"א נדל"ן 15 (המדד כולל את 15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין ה…

   
   
 • 5.7.2012 - פירמת .N|T|K & CO השלימה טיפול בהנפקה של מניות בהתאם לדוח הצעת מדף של פרימיום (פי.אי.אייץ) אחזקות בע"מ

  פירמת .N|T|K & CO, בהובלת עו"ד גיא נאמן וצוות המשרד, השלימה טיפול בהנפקה של מניות של חברת פרימיום (פי.אי.אייץ) אחזקות בע"מ ("פרימיום"), בהתאם לדוח הצעת המדף של מיום 5 ביולי 2012 שפורסם מכוח תשקיף מדף מיום 31 במא…

   
   
 • 07.03.2012 - רוצים להשתתף באסיפות?

  בקרוב תוכלו להצביע בנעלי בית. מקור ממון ידיעות אחרונות.

   
   
 • 3.7.2012 - הודעת רשות ניירות ערך בעניין מועד תחולת הנחיית גילוי - שאלון ממשל תאגידי

  בהמשך לחדשות ועדכונים מיום 5 במרץ 2012 ו-13 ביוני 2012, בדבר פרסום רשות ניירות ערך מיום 4 במרץ 2012 של טיוטת הנחיית גילוי בדבר שאלון ממשל תאגידי...

   
   
 • 13.06.2012 - תזכורת והמלצות

  תזכורת והמלצות להיערכות התאגידים קודם לפרסום המחייב של טיוטת הנחיית גילוי - שאלון ממשל תאגידי

   
   
 • 05.03.2012 - עדכונים: פרסום רשות ני"ע והבורסה

  לתשומת ליבכם כי ביום 02.02.2012 רשות ניירות ערך (בשיתוף עם הבורסה) פרסמה להערות הציבור...

   
   
 • 05.03.2012 - חדשות ועדכונים טיוטת הנחיית גילוי

  תשומת ליבכם כי בהתאם להחלטת מליאת הרשות מיום 22.2.2012, רשות ניירות ערך פרסמה